Nhận diện hàng hóa bằng mã vạch

Hiện nay, nhiều người muốn biết làm sao để nhận biết một loại hàng hóa nào đó có xuất xứ từ đâu. Tham khảo 1 số thông tin trên mạng chúng ta có thể biết được hàng hoá có xuất xứ từ đâu thông qua Mã vạch..

Các mã mạch hay gặp.

- Dãy số mã vạch có 3 số đầu tiên từ 690 đến 695 thể hiện sản phẩm có xuất xứ từ Trung Quốc.

- 471: Đài Loan.

- Hệ thống nào bắt đầu bằng số 0 là hệ thống mã vạch UPC-A ( Universal Product Code), là hệ thống mã vạch của sản phẩm từ Mỹ và Canada (xem ảnh).


- 300-379: Pháp


- 400-440: Đức


- 450-459: Nhật


- 489:Hồng Kông


- 893:Việt Nam


Nhìn vào đây chúng ta sẽ thấy rằng hàng nào là hàng sản xuất tại TQ & cho người TQ sử dụng và hàng nào là hàng sx tại TQ và xuất đi Mỹ, Nhật, Anh.

(TutiCare St)